Fatih Tarihi YapılarınRestorasyonu

Fatih Tarihi Yapıların Restorasyonu

572 ada 27 parselde yer alan sivil mimarlık örneği ahşap konak seksenli yıllarda bir yangında yok olmuş, 13.04.2016 tarihinde imzalanan sözleşme ile firmamız tarafından rekonstrüksiyon çalışmalarına başlanmış ve 05.11.2020 tarihinde tamamlanmıştır.

Biz Ne Yaptık?

Öncelikle, İstanbul Arkeoloji Müzeleri ile birlikte temel tespit kazıları yapıldı ve kazılarda ortaya çıkan kalıntılar belgelenerek koruma bölge kuruluna sunuldu. Kazılarda ortaya çıkan yeni verilere göre restitüsyon ve restorasyon projesi revize edildi. Revize edilen projeler koruma bölge kuruluna onaya sunularak, onay alındıktan sonra imalatlara başlandı.

Yapı bodrum, zemin, iki normal kat ve bir cihannüma katından oluşmaktadır. Yapı tümüyle geleneksel yapım tekniklerine sadık kalınarak yeniden inşa edilmiştir. Yapı zemin katından itibaren ahşap karkas üzerine yapılmıştır.

Yapının bodrum katı radye temel üzerine geleneksel yığma taş tekniği ile inşa edilmiştir. Yaklaşık 150 m2 oturum alanı olan yapının toplam kullanım alanı 700 m2 civarındadır. Dış cephe ahşap yalı baskısı yapılmış, dış cephe ısı yalıtımı bor teknolojisi kullanılarak üretilen ahşapla uyumlu bor katkılı selüloz kullanılmıştır.

İç mekan duvarları özgün bağdadi tekniğinde sıvanarak yapılmıştır. Yapıda masif meşe kapı ve pencere doğramaları kullanıldı. Yapının zemin kaplaması için de özel imalat masif meşe kullanıldı. Çatısı alaturka kiremitle kaplandı.

Yapının aydınlatılması için bu yapıya özel aydınlatma elemanları seçilerek, elektrik ve mekanik sistemler ahşap yapıya uygun malzeme ile üretildi. Yangın güvenliği için parsel içerisinde 50 tonluk su deposu inşa edildi ve yapının rekonstrüksiyonu Kasım 2020’de tamamlandı.


Safa Restorasyon © Tüm hakları saklıdır. | Kişisel Verilerin Korunması
Diller

Diller