Kadem-i ŞerifTekkesi

Kadem-i Şerif Tekkesi

Cerrahpaşa ile Samatya arasında, Samatya Caddesi üzerinde yer alan Kadem-i Şerif Tekkesi 1784’de Sadrazam Halil Hamit Paşa tarafından yaptırılmıştır. Mimari özelliklerinden 19. yy’ın ortalarında yenilendiği belli olan tekkenin tevhidhanesi çökmüş, yakın zamana kadar kısmen mesken olarak kullanılan harem ve selamlık bölümleri ise harap durumda günümüze intikal etmiştir.
Tekkenin mimari özellikleri olarak binanın zemin katı ahşap dikmeler arası taş dolgulu üzeri kısmen beton sıvalıdır. Birinci katı ise ahşap karkas sistem üzeri ahşap kaplamalıdır. Yapının iki kapısı bulunmakta olup biri içerlikli olarak teşkil edilmiştir. Yapının pencereleri ahşap söveli düşey sürmedir. Yapının giriş cephesi birinci kat solunda küçük bir cumba teşkil edilmişken sağ yan cephe boyunca uzanan ve ahşap payandalarla desteklenmiş çıkma yer almaktadır.
Kadem-i Şerif Tekkesi’nin haziresi iki kısımdan olup, içerisinde çok sayıda mezar taşı mevcuttur. Tekkenin girişindeki kitabe ve çeşme kısmının yanında taş basamaklı bir merdiven ile hazireye çıkılır. Merdivenlerden çıkınca görülen ilk hazirede Kadem-i Şerif Tekkesi şeyhlerinin, müritlerinin, semt sakinlerinin mezar taşları bulunmaktadır. Tekkenin sınırları içinde olup arka kısmında kalan mezar taşları ise daha sonradan getirilmiştir.

Biz Ne Yaptık?

Yapı, mevcut durumu ile restorasyonu yapılan diğer eserlere göre daha az hasarlı ve daha çok işlev görememesinden kaynaklanan basit onarımlı imalatlara ihtiyaç duymaktaydı.

Öncelikle ahşap kapılar ve giyotin pencere doğramaları yenilendi. Klasik tip kiremit çatıda yalıtım malzeme üzerine klasik kiremit döşendi ve çinko yağmur boruları değiştirildi. Ahşap tavan kısmen sökülerek gereken bakım onarım imalatları yapıldı. Ahşap döşemeler yenilendi. Horasan sıva ve üzeri Bologna sıva ile boya imalatları yapıldı. Metruk haldeki çeşme ve üzerindeki kitabe hat yazısında konservasyon çalışmaları yapılarak eserin özgün haliyle korunması ve eksik parçaların tamamlanması sağlandı. Mermer üzerindeki kabartmalı Osmanlıca kitabe yazıları altın varak ile kaplandı.
Bahçede revizyon yapılarak ön ve arka kapılar tek giriş şekline dönüştürüldü. Kaldırım çalışması da yapılarak restorasyon çalışması Eylül 2018 tarihinde tamamlanmıştır.

Resim Galerisi

Resimler
Safa Restorasyon © Tüm hakları saklıdır. | Kişisel Verilerin Korunması
Diller

Diller