Davut paşaHünkar KasrıRestorasyonu

Davut Paşa Hünkar Kasrı

1483 yılında Davud Paşa tarafından yaptırıldığı rivayet edilen Hünkar Kasrı diğer adıyla Otağ-ı Hümayun, İstanbul'u Edirne'ye bağlayan zamanın Kervan yolu üzerinde yüzlerce dönüm stratejik bir arazi üzerine konumlandırılmıştır. Sonraki yıllarda Osmanlı Ordusunun en önemli yerleşkelerinden birisi olarak kullanılan ve Kanuni Sultan Süleyman döneminde yeniden inşa edilen Otağ-ı Hümayun, günümüze kadar ayakta kalmıştır. Otağı Hümayun'un etrafında yapılmış olan Davutpaşa Kışlası ise bugün hali hazırda Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü olarak binlerce öğrenciye hizmet etmektedir.
Yapı giriş sofası, divanhane, odalar, hizmet ve merdiven mekânlarına ayrılmıştır. Divanhane olarak da tanımlanan zemin kattaki büyük salon 10.48 x 10.51 m.lik ölçülere sahiptir ve üzeri kaburgalı manastır tonozuyla geçilmiş böylece ayaksız olarak mekânın üzeri örtülebilmiştir. İçteki çiniler ile camlardaki vitraylar tahribe uğramıştır. Çini sadece iki kat arasındaki tonoz örtünün kaburgalarında kalmıştır. Bazı pencerelerin çerçeve ve kenarlarında kalmış vitray parçaları buradaki vitrayların nefaseti hakkında ipuçları vermektedir. 1. katta yer alan büyük mekân ise, zemin kat ile 1. kat duvar kalınlıkların arasındaki farklılıktan dolayı, 10.95 x 10.97 ölçülerindedir ve üzeri kubbe ile örtülmüştür. Giriş holünün ve bunun üzerinde yer alan 1. kat holünün diğer yanında kalan odalardan II. Sultan Mahmud dönemine ait bir keşifte "tarafeynde iki yatak odası" olarak söz edilmektedir. Söz konusu bu odalardan zemin kat, güney girişinde yer alanına dışarıdan bir kapı ile ulaşılmaktadır. İç mekânlarla bağlantısı olmayan bu oda nöbet odası olmalıdır. Yapı üzerindeki günümüze ulaşabilmiş olan izlerden yapının geçirmiş olduğu yapım ve onarım evrelerini izlemek mümkündür.
Şerefiye Sarnıcının planı düzgün dikdörtgendir. Sarnıç iç ölçüleri 41,30 m. X 23,75 m. ’dir. Sarnıca Piyer Loti Caddesi üzerinden giriş yapılmaktadır.
Yapı dikdörtgen planlı olup toplamda 32 adet sütun ve 45 adet tonoz ile geçilmiş bir mekândır. Sarnıç girişi 19. Yüzyıl duvarı olan almaşık örgülü duvardaki 1.63 m. ’lik bir kapıdan sağlanmaktadır. Yapı zeminden tonoz içine kadar ortalama 11.00 m. yüksekliğindedir.
Osmanlı Mimarisinin başarılı örneklerinden birisi olarak kabul edilen Otağ-ı Hümayun, restorasyonunun tamamlanmasından sonra Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü’nde tarihle sanatın buluştuğu bir mekan olarak kültürel etkinliklerin merkezi olarak kullanılmaktadır.

Biz Ne Yaptık?

Zaman içerisinde oluşan deformasyonlar ve önceden yapılan yanlış müdahaleler sonrasında Büyükşehir Belediyesi adına, Yıldız Teknik Üniversitesi Bilim Kurul Heyeti denetiminde tarafımızdan restorasyonuna başlanan Davutpaşa Hünkar Kasrı (Otağ-ı Hümayun) projesinde öncelikle iç mekanın tamamındaki çimentolu sıvaların bütünü raspa edilerek horasan harcı ile dolgu ve sıvaları yapıldı. Üzerine yapılacak kalem işleri ve tezyinli profilli düz ve kavisli kornişler projelendirildi, kurul onayları alındıktan sonra uygulaması gerçekleştirildi.

İç cephede kesme taştan inşa edilmiş olan beden duvarlarının tamamı incelemeden geçirildi, çürümeye yüz tutmuş kesme taşların ve taşıma sistemin stabil hale getirilmesi için Bilim Kurul Heyeti kararı ile çatlakların tamamında epoksi enjeksiyon uygulaması yapıldı.
Dış cephede eriyen, bozulan kesme taşlarda, çürütme derinliği kadar yonu taşıyla yenilendi, erime derinliğinin az olduğu kısımlarda mataj yöntemiyle tamamlamalar yapıldı. Horasan derz tamirleri sonrasında tüm dış cephede tazyikli sıcak su ve alüminyum oksit püskürtülerek temizlik işleri tamamlandı.
Sütunlardaki kalker oluşumları hassas mekanik yöntemlerle temizlenen sarnıcın sütunlarında tespit edilen çatlaklar ise epoksi katkılı bir tamir harcı ile dolduruldu.

Resim Galerisi

Resimler
Safa Restorasyon © Tüm hakları saklıdır. | Kişisel Verilerin Korunması
Diller

Diller