Kuyucu Murat PaşaMedresesi

Kuyucu Murat Paşa Medresesi

Kuyucu Murat Paşa Medresesi; İstanbul Suriçi Beyazıt Vezneciler caddesine cepheli olarak 1610 tarihinde inşa edilmiştir. Külliye, medrese, dershane, mescit, türbe, sebil, sıbyan mektebi ve dükkanlardan oluşmaktadır. Kuyucu Murat Paşa, 1530-1611 tarihleri arasında yaşamıştır. Sultan I. Ahmet döneminde sadrazam olmuş bir Osmanlı devlet adamıdır. Murad Paşa’nın 1020 (1611) yılında Diyarbakır’da vefat ederek İstanbul’a getirildiği ve daha önceden yaptırdığı medresesi yanındaki türbesine gömüldüğü bilinmektedir. Kuyucu Murad Paşa Medresesi XVII. Yüzyıl içinde ele alınan medrese ağırlıklı küçük külliyelerden biridir. Şehrin topoğrafyasında Vezneciler-Fatih güzergahında ana arter üzerinde yer alan ve bu yüzyılda aynı güzergahta yapılan beş külliyeden de ilkidir. Çevresi bugün değişmiş olmakla beraber vaktiyle bir köşe başında yer aldığı kolayca anlaşılan bu külliye köşeye uygun üçgen bir arsa üzerine yerleştirilmiştir. Mimar Mehmed Ağa’nın baş mimarlığı devrinde yapılan bu külliyenin bu mimarın eseri olduğu kesin değildir. Medrese ağırlıklı küçük külliyeler grubunda yer alan bu külliyede yapılar medreseye bitişik olarak tek kütle halinde düzenlemiştir. Medrese L planlı olup kısa koluna bitişik sıbyan mektebi uzun koluna bitişik ise dershane bulunur. Sıbyan mektebinin arkasında ise türbe ve ona bitişik sebil bulunur

Biz Ne Yaptık?

Yapının bazı mahallerinde bulunan çimento esaslı sıva raspa edildi. Özgün malzeme ile ince sıva yapılarak alçı ve boya imalatları tamamlandı. Mescid mahalinde rölövesi alınan kalemişi bezemelerinin malzeme ve renk analizi yaptırılarak tekrar uygulandı. Medresenin kapıları fumigasyon yöntemi ile haşerelerden temizlendikten sonra boya raspası ve konservasyon işlemleri yapılarak kullanıma hazır hale getirildi. Tüm gergi ve demir parmaklıklar uygun temizlik malzemeleri ile temizlenerek antipas ve boya uygulamaları yapıldı. Kırılan ve mukavemetini kaybeden içlik ve dışlıklar uygun malzeme ile imal edilip yerine kondu.

Tüm kubbelerde ve pandantiflerde alçı kornişler yapıldı. Onaylı restorasyon projesi göz önünde bulundurularak statik hesaplar kontrol edilip avludaki çelik konstrüksiyon imal edilip yerine konuldu. Kompozit panel ve spider sistem ile çatı örtüsü yapılıp, projeye uygun Marmara mermeri ile döşenerek avludaki işlemler tamamlandı. Mahallerde ve revaklarda dönemine uygun ebatlar ile el yapımı şeşhane tuğla döşeme imalatı yapıldı. Medresenin özgün halde bulunan ve koruma altına alınan taş ocakları ve proje göz önünde bulundurularak diğer mahallerde de aynı imalat yapıldı. Medresenin mahallerindeki giriş kapılarının etrafında bulunan ve kullanıma bağlı olarak deformasyon sonucu aşınmaların ve çatlamaların oluşumunun tespit edilmesi sonucunda kapı sövelerinde değişmesi gereken parçalar değiştirildi. Medresenin cephesinde ve avlu içerisinde bulunan taş duvarlarda sökülmesi ve yıkılması mümkün olmayan yerlerde yonu taşı imalatın etrafındaki sağlam olan taşlara zarar vermeden gerekli yerlere uygun derinlikler ile taş çürütülmeleri ve kaplamalar yapıldı aynı zamanda taş duvarların yağmur suyundan, egzoz dumanından oluşan kirlerden dolayı derzleri alınmış olup taşların bağlayıcılığını sağlamak için taş duvarların derzleri yenilendi. Garnet malzemesi ile tüm taş cepheler ve bacalar kumlama yöntemi ile temizlendi. Medresenin sütunlarında eksik olan tüm sütun bilezikleri yeniden yapılarak yerine kondu ve yerinde mevcut olan bilezikler temizlendi. Medresenin mevcut kapı aksesuarları korunmuş olup eksik olan kapı ve pencere doğramalarının aksesuarları projesine uygun şekilde yapıldı. Medresenin tüm mekanik alt yapısı yapılarak gerekli izinler alındı ve vrv sistemi,yangın tesisatı,su deposu yapıldı. Makina ve elektrik projelerine uygun aydınlatma armatürleri ve kamera sistemi kurularak İstanbul Üniversitesinin sistemi ile entegre edilerek restorasyon uygulamaları tamamlandı.

Resim Galerisi

Resimler
Safa Restorasyon © Tüm hakları saklıdır. | Kişisel Verilerin Korunması
Diller

Diller