Kuşadalı İbrahim EfendiAyşe HatunTekkesi

Kuşadalı İbrahim Efendi Tekkesi & Ayşe Hatun Tekkesi

Kuşadalı İbrahim Efendi Tekkesi; Kâtip Muslihuddin mahallesinde, Kâtip Muslihuddin Camii sokağı ile Sancaktar Müezzin sokağının sınırladığı arsa üzerinde yer almakta olup 1235’te (1820) Hacı Halil Ağa tarafından tesis edilmiştir.
Tek bir yapıdan oluşan Kuşadalı Tekkesi’nde selâmlık ve tevhidhâne doğu yönünde, harem batı yönünde yer almakta, cümle kapısı Kâtip Muslihuddin Camii sokağına, harem kapısı Sancaktar Müezzin sokağına açılmaktaydı. Ahşap karkaslı olan yapı iki katlıydı. Zemin katın doğusundaki alt kesimde ahşap dikmelerin arası tuğla hatılla moloz taşlarla örülmüş, bunun dışında kalan bütün duvarlar içeriden bağdâdî sıva, dışarıdan ahşap kaplamayla teşkil edilmişti. Dikdörtgen veya kare planlı olduğu anlaşılan tevhidhâneye cümle kapısından ve selâmlığı meydana getiren giriş bölümünden geçilerek varılmaktadır. İki kat yüksekliğindeki bu mekânın üst kesiminde kafeslerle kapatılmış yuvarlak kemerli açıklıklara sahip kadınlar mahfili, bunun yanında da ahşap korkulukları olan hünkâr mahfili, dikdörtgen panolar içinde eklektik kalem işlerinin bulunduğu zemin kat duvarlarında ise selâmlığı tevhidhâneye bağlayan kapıyla şerbethâneye ve meydan odasına açılması muhtemel iki servis penceresi bulunmaktaydı. Kuşadalı Tekkesi dış görünümü itibariyle küçük boyutları, hiçbir süslemenin görülmediği cepheleri ve alaturka kaplı kırma çatısıyla XIX. yüzyıla ait sıradan bir İstanbul konutunu andırır.
Cuma Tekkesi diye de adlandırılan Ayşe Hatun Tekkesi; Neslişah Mahallesi'nde, Neyzenler Sokağı'ndadır. Tekkenin kurucusu Ayşe Hatun 1786 tarihinde ev ve arsasını tekke olmak üzere vakf etmiştir.

Biz Ne Yaptık?

Öncelikle rekonstrüksiyon yapılacak tescilli eski eserlerin zemin aplikasyonları yapıldı. Temel hafriyat sonrasında, yapılacak eser bitişiğinde yapılaşmaların olması sebebiyle el ile kuyu temel imalatı yapıldı, moloz taş temel üzerine horasan tesviye betonu ve bitişik yapı cephesine horasan harçlı moloz taş duvar diğer bölümlerde taşıyıcı ahşap karkas oluşturuldu.
Bina duvarları; iç mekanda taş yünü dolgulu bağdadi çıta ile rabits teli monteleri yapılarak üzeri kıtıklı, hidrlik kireç katkılı horasan malzeme ile sıvası ile üzerine Bologna alçısı yapıldı. Dış cephede ise buhar dengeleyici üzeri masif ahşap yalı baskısı ile duvar imalatları yapıldı. Çatı da ise taşyünü üzeri ondül kaplama ve klasik Osmanlı kiremiti ile çatı imalatı tamamlandı

Kat döşemeleri; ahşap kirişlemeler arasına taş yünü dolgu, ahşap kadron yapılarak iskelet sistemi tamamlandı, üzerine masif ahşap kaplama, döşeme altına ise çıtalı ahşap tavan imalatları yapıldı. Pencere, kapı, merdiven ve korkuluk imalatları masif sert ahşap malzemeden oluşturuldu. Arka bahçe zemini; klasik tuğla malzemesi ile kaplandı.
Rekonstrüksiyon inşaatı Aralık 2017 tarihi itabıyla tamamlanmış ve hizmete açılmıştır.

Resim Galerisi

Resimler
Safa Restorasyon © Tüm hakları saklıdır. | Kişisel Verilerin Korunması
Diller

Diller