Fatih AltıpoğaçaAhmet Paşa CamiiRestorasyonu

Fatih Altıpoğaça Ahmet Paşa Camii

Fatih İlçesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi, Kadı Çeşme Sokağı’nda bulunan Camii, Evliya Çelebi’nin seyahatnamesinde belirttiği üzere, Fatih Sultan Mehmed’in ekmekçibaşısı ve Cebe Ali Hazretleri soyundan bir zat tarafından 1482 yapılmış ve rivayete göre bu zat Sultan Bayezid’e hergün ateş görmemiş güneşte pişmiş altı poğaça götürdüğünden dolayı bu adı aldığını bilinmektedir. 1918 yılında çıkan büyük yangında harap olan caminin minaresi tehlike arzettiğinden dolayı 1942 yılında kaidesine kadar yıktırılmıştır. Zamanla arsası gecekondular tarafından işgal edilmiş, sadece evler arasında haziresi kalmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin rekonstrüksiyon projesiyle tarafımızdan yapımına başlanmıştır.

Biz Ne Yaptık?

Camii’nin mevcut durumu tamamen yıkılmış halde ve kalıntısı da bulunmamaktaydı. Hafriyat araştırmalarından sonra ortaya çıkan temel kısmı esas alınarak oluşturulan rekonstrüksiyon projesi doğrultusunda Camii inşaatına başlanılmıştır.

Öncelikle Camii’nin bulunduğu mekanda araştırma kazısı yapılarak toprak altında kalan taş temel kalıntıları çıkarılmış, hafriyat çalışması esnasında küfeki taşından işlemeli mezar taşları bulunmuştur.

Eser inşaatında öncelikle kesme taştan taşıyıcı temel kısmı oluşturuldu. Beden duvarları iç ve dış olmak üzere 2 sıra yonu taşından inşa edildi, taç kapı söveleri mermer, pencere söveleri küfeki yonu taşından yapıldı. Batı cephesinde beden duvarına bitişik kesme taştan 16,90 mt yükseklikte minare yapıldı, ahşap karkaslı kadınlar mahfili, ahşap minber, mermer mihrap inşa edildi. Üst örtü ahşap kirişlemelerle kapatıldı, ahşap çatı üzeri yalıtım ve klasik tip kiremitle kaplaması yapıldı. İç mekan tavan ahşap paşalı tavan şeklinde kaplandı.

Çevrede; kuzey cephede zemin altına abdest alma yeri yapıldı. Kuzey doğu cephesinde hafriyat çalışmasında ortaya çıkan mezar taşları laboratuvar ortamında temizlik bakım onarımları yapıldıktan sonra hazire alanı olacak şekilde gerekli montajları yapıldı. Kuzey cephe girişinde ahşap karkaslı son cemaat mekanı oluşturuldu. Çevre zemin yonu taşı ile kaplandı.

Yapının restorasyonu 16.09.2011 tarihi itibarıyla tamamlandı.


Resim Galerisi

Resimler
Safa Restorasyon © Tüm hakları saklıdır. | Kişisel Verilerin Korunması
Diller

Diller